(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Póly rastu

Definícia pojmu Póly rastu v ekonomickom slovníku. Výraz Póly rastu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska únia.

Definícia výrazu „Póly rastu“

(growth poles) – sú charakteristické prítomnosťou expandujúcich odvetví umiestnených v urbanizovanej oblasti, vyvolávajúce zmeny v ekonomických aktivitách lokalizovaných v zóne svojho vplyvu, ktoré sa prejavujú vo vyššej ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti daného územia v porovnaní s ostatnými územiami v regióne. Najvýznamnejšie (najväčšie) póly rastu determinujú vývoj výkonnosti a konkurencieschopnosti okrem úrovne regiónu aj na úrovni celého národného hospodárstva.

Už ste čítali?