pojazdnosť

Definícia pojmu pojazdnosť v ekonomickom slovníku. Výraz pojazdnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „pojazdnosť“

Schopnosť určitého stroja alebo zariadenia pohybovať sa z miesta na miesto.