pojazdná násypka

Definícia pojmu pojazdná násypka v ekonomickom slovníku. Výraz pojazdná násypka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „pojazdná násypka“

Zariadenie pojazdné po koľaji, ktoré usmerňuje nasypávanie hornín na dopravný pás v ľubovoľnom mieste dopravníka medzi vratnou a hnacou stanicou.