(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poisťovníctvo

Definícia pojmu Poisťovníctvo v ekonomickom slovníku. Výraz Poisťovníctvo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poisťovníctvo“

Odvetvie hospodárstva zaoberajúce sa poisťovacou, zaisťovacou a sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti poistenia.

Odvetvie hospodárstva zaoberajúce sa poisťovacou, zaisťovacou a sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti poistenia (v zahraničí sa označuje ako poisťovací priemysel). Podľa právnych predpisov môžu poisťovne vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť.

Odvetvie hospodárstva zaoberajúce sa poisťovacou, zaisťovacou a sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti poistenia.

Už ste čítali?