(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poisťovňa

Definícia pojmu Poisťovňa v ekonomickom slovníku. Výraz Poisťovňa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo, Hypotéky, Ekonomika.

Definícia výrazu „Poisťovňa“

Právny (podnikateľský) subjekt, ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť. Môže byť špecializovaný na realizáciu niektorého druhu poistenia, niektoré skupiny poistených, na niektoré riziká, alebo je univerzálnou poisťovňou. Pozri heslo poisťovateľ.

Právny (podnikateľský) subjekt, ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť. Môže byt špecializovaný na realizáciu niektorého druhu poistenia, niektoré skupiny poistených, na niektoré riziká, alebo je univerzálnou poisťovňou. Viď heslo poisťovateľ.

stručne ju môžeme charakterizovať ako poskytovateľa poisťovacích služieb, ktorý inkasuje poistné, vytvára rezervy na prípadné poistné udalosti a vypláca poistné náhrady, ak takéto udalosti nastali.

Právny (podnikateľský) subjekt, ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť.

(Insurer) – Poskytovateľ poisťovacích služieb, ktorý inkasuje poistné, vytvára rezervy na prípadné poistné udalosti a vypláca poistné náhrady, ak takéto udalosti nastali.

Poskytovateľ poisťovacích služieb, ktorý inkasuje poistné, vytvára rezervy na prípadné poistné udalosti a vypláca poistné náhrady, ak takéto udalosti nastali.

Už ste čítali?