(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poisťovanie

Definícia pojmu Poisťovanie v ekonomickom slovníku. Výraz Poisťovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poisťovanie“

Činnosť zaoberajúca sa dojednávaním poistenia. Medzi súbor pracovných postupov patrí: dojednávanie poistenia, jeho správa a likvidácia poistných udalostí.

Činnosť zaoberajúca sa dojednávaním poistenia (viď heslo nábor poistenia). V širšom zmysle slova ide o celý súbor pracovných postupov súvisiacich s poisťovacou činnosťou. Patrí sem nábor poistenia, reklama, dojednávanie poistenia, jeho správa a likvidácia poistných udalostí.

Činnosť zaoberajúca sa dojednávaním poistenia.

Už ste čítali?