(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poisťovací monopol

Definícia pojmu Poisťovací monopol v ekonomickom slovníku. Výraz Poisťovací monopol sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poisťovací monopol“

Poisťovacia spoločnosť, ktorá má dominantné postavenie na poistnom trhu. Dominantné postavenie môže byt dané rozhodujúcim postavením na trhu pri pôsobení viacerých poisťovní. Vtedy monopolná poisťovňa diktuje podmienky správania sa na poistnom trhu. Dominantné postavenie poisťovne môže byt dané aj pôsobením jedinej poisťovne na trhu ako to bolo v bývalej ČSFR do roku 1991, alebo tým, že dozorný orgán, alebo zákonodarca povolí výkon niektorého poistenia len jednej poisťovne (napr. zákonné poistenie zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel môže vykonávať v Slovenskej republike len Slovenská poisťovňa, a. s.).

Poisťovacia spoločnosť, ktorá má dominantné postavenie na poistnom trhu.

Už ste čítali?