(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistný vzťah

Definícia pojmu Poistný vzťah v ekonomickom slovníku. Výraz Poistný vzťah sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistný vzťah“

Vzťah dvoch partnerov, poistníkov alebo poisteného a poisťovateľa, prostredníctvom ktorého sa môže realizovať poistenie. Poistné vzťahy sú podporené právnymi predpismi a ekonomickými závislosťami. Vzťahy musia byt korektné a sú postavené na vzájomnej dôvere obidvoch partnerov.

Vzťah dvoch partnerov, poistníkov alebo poisteného a poisťovateľa, prostredníctvom ktorého sa môže realizovať poistenie.

Už ste čítali?