(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistný trh

Definícia pojmu Poistný trh v ekonomickom slovníku. Výraz Poistný trh sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistný trh“

Poistný trh je trhom ponuky a dopytu po poistných produktoch. Ide o dynamicky sa rozvíjajúci organizmus, na ktorý pôsobí množstvo vnútorných a vonkajších faktorov. Snahou poisťovní je presadiť sa na trhu a dosiahnuť na ňom rozhodujúce postavenie. Trh aktívne pôsobí na kvalitu a rozsah služieb a na ich cenu.

Spoločenské prostredie a územie, na ktorom pôsobí ponuka a dopyt po produktoch poistenia (poisťovacie služby). Poistný trh je živý, dynamicky sa rozvíjajúci organizmus, na ktorý pôsobí množstvo vnútorných a vonkajších faktorov. Snahou poisťovní je presadiť sa na trhu a dosiahnuť na ňom rozhodujúce postavenie. Trh aktívne pôsobí na kvalitu a rozsah služieb a na ich cenu.

Územie, na ktorom pôsobí ponuka a dopyt po produktoch poistenia.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.