(, EuroEkonóm.sk , )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

poistník

Definícia pojmu poistník v ekonomickom slovníku. Výraz poistník sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo, Poistenie a zaistenie, Peniaze, Poistenie.

Definícia výrazu „poistník“

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila poistnú zmluvu s poistiteľom. Je to osoba, ktorej vyplývajú práva a povinnosti určené v poistnej zmluve.

Osoba (fyzická alebo právnická), ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu. Táto je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve.

Osoba (fyzická alebo právnická), ktorá s poisťovateľom uzatvorila poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné za poistnú ochranu a má práva stanovené v poistnej zmluve. Má aj právo zmluvu vypovedať.

Osoba (fyzická alebo právnická) ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu. Táto je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve.

fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poistiteľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poisťovňou uzatvorila poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.

Osoba (fyzická alebo právnická) ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu.

Osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.