(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistné tarify

Definícia pojmu Poistné tarify v ekonomickom slovníku. Výraz Poistné tarify sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistné tarify“

Cena za jednotku poisťovacej služby. Je kalkulovaná podľa poistno-matematických a poistnotechnických metód. Stanovuje sa buď v absolútnych hodnotách ako poistné, alebo v relatívnych hodnotách a poistné sa vypočíta zo stanoveného základu (napr. z hodnoty poistnej veci, z poistnej sumy a podobne).

Ceny za jednotku poisťovacej služby.

Už ste čítali?