(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistné riziko

Definícia pojmu Poistné riziko v ekonomickom slovníku. Výraz Poistné riziko sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo, Poistenie.

Definícia výrazu „Poistné riziko“

Riziko, na ktoré môže poisťovňa uzavrieť poistnú zmluvu na základe poistnotechnických podmienok.

možnosť vzniku náhodnej udalosti, s ktorou je spojená povinnosť poistiteľa poskytnúť poistné plnenie.

Riziko, na ktoré môže poisťovňa uzavrieť poistnú zmluvu na základe daných podmienok.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.