Poistné rezerva

Definícia pojmu Poistné rezerva v ekonomickom slovníku. Výraz Poistné rezerva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistné rezerva“

Zabezpečuje krytie záväzkov poisťovne splatných v budúcnosti voči klientom.