(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistné pole

Definícia pojmu Poistné pole v ekonomickom slovníku. Výraz Poistné pole sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistné pole“

Súbor majetku, predmetov, osôb, záujmov alebo iných javov (existujúcich v danom štáte, alebo na teritóriu, na ktorom pôsobí poisťovňa), ktorý je možné poistiť. Rozsah poistného poľa je daný podmienkami trhového mechanizmu a vyjadruje kapacitu poistného trhu

Súbor majetku, predmetov, osôb, záujmov alebo iných javov (existujúcich v danom štáte, alebo na teritóriu, na ktorom pôsobí poisťovňa), ktorý je možné poistiť. V podmienkach trhového mechanizmu vyjadrujú kapacitu poistného trhu. Obsadenie poistného trhu sa hodnotí ukazovateľom poistenosť. Viď heslo poistenosť.

Už ste čítali?