(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

poistné plnenie v prípade úmrtia pri zmiešanom životnom poistení

Definícia pojmu poistné plnenie v prípade úmrtia pri zmiešanom životnom poistení v ekonomickom slovníku. Výraz poistné plnenie v prípade úmrtia pri zmiešanom životnom poistení sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „poistné plnenie v prípade úmrtia pri zmiešanom životnom poistení“

Pri zmiešanom životnom poistení bude vyplatená v prípade smrti poisteného pred uplynutím poistnej doby dohodnutá poistná čiastka spolu so všetkými dovtedy pripísanými podielmi na prebytku poistného.

Už ste čítali?