(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

poistné plnenie

Definícia pojmu poistné plnenie v ekonomickom slovníku. Výraz poistné plnenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo, Banky, Poistenie.

Definícia výrazu „poistné plnenie“

Suma vyplácaná pri vzniku poistnej udalosti – maximálne do výšky poistnej čiastky zvýšenej o prípadné podiely na prebytku poistného.

Je plnenie, ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť, ak nastala poistná udalosť. Poisťovateľ ho poskytne v súlade s obsahom poistnej zmluvy.

suma určená na základe poistnej sumy uvedenej v poistke alebo v potvrdzujúcom dodatku, ktorú podľa poistnej zmluvy poskytuje poistiteľ v prípade vzniku poistnej udalosti.

Uspokojenie nárokov oprávnenej osoby, vyplývajúcich z poistnej zmluvy, zväčša vo forme výplaty dojednanej sumy za udalosti vzniknuté podľa poistných podmienok a uzavretej poistnej zmluvy.

Suma vyplatená v prípade poistnej udalosti.

Už ste čítali?