Poistné operácie

Definícia pojmu Poistné operácie v ekonomickom slovníku. Výraz Poistné operácie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistné operácie“

Súbor pracovných postupov, ktoré sú realizované poisťovňou v súvislosti s poisťovacou činnosťou v prospech poistených. Sú obsiahnuté vo všetkých pracovných procesoch poisťovne. Viď heslo likvidácia poistných udalostí.