(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistné odvetvie

Definícia pojmu Poistné odvetvie v ekonomickom slovníku. Výraz Poistné odvetvie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistné odvetvie“

Samostatné skupiny poistení členených podľa rovnorodosti poistného rizika. V podmienkach slovenského poisťovníctva sú to tieto základné odvetvia: poistenie majetku, poistenie osôb, poistenie zodpovednosti za škody, nemocenské a dôchodkové poistenie t. j. sociálne poistenie a zdravotné poistenie.

Samostatné skupiny poistení členených podľa rovnorodosti poistného rizika.

Už ste čítali?