(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

poistné obdobie

Definícia pojmu poistné obdobie v ekonomickom slovníku. Výraz poistné obdobie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo, Financie, Poistenie.

Definícia výrazu „poistné obdobie“

Časové obdobie, uvedené v poistnej zmluve, počas ktorého je poistník povinný platiť poistné.

Je časové obdobie, dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí poistné (tzv. bežné poistné).

Časť poistnej doby, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve alebo bola stanovená právnym predpisom. Udáva obdobie, za ktoré je potrebné zaplatiť poistné. Ak sa poistné za toto obdobie nezaplatilo, poistná zmluva podľa stanovených podmienok zaniká pre neplatenie. Pri jednorazovo platených poisteniach je poistné obdobie totožné s poistnou dobou.

Časový úsek, za ktorý je potrebné v stanovených termínoch platiť poistné. Poistným obdobím je kalendárny mesiac, pokiaľ v uzatvorenej poistnej zmluve nie je stanovené iné poistné obdobie.

Časť poistnej doby, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve alebo bola stanovená právnym predpisom.

Frekvencia platenia poistného (napr. mesačne, štvrťročne, ročne).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.