(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistné druhy

Definícia pojmu Poistné druhy v ekonomickom slovníku. Výraz Poistné druhy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistné druhy“

Samostatné skupiny poistení členených podľa rovnorodých skupín poistených objektov a rovnakých, alebo príbuzných rizík. Sú to napr. jednotlivé poistenia majetku, osôb a podobne (napríklad: poistenie budov, motorových vozidiel a podobne).

Už ste čítali?