(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistné

Definícia pojmu Poistné v ekonomickom slovníku. Výraz Poistné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Investovanie, Poisťovníctvo, Poistenie.

Definícia výrazu „Poistné“

Cena za poskytovanú poisťovaciu službu. Je kalkulovaná ako netto poistné zvýšené o príspevok na zábranu škôd, podiel režijných nákladov a zisku poisťovne v danom poistení. Pozri heslo brutto poistné, kalkulované škody, kalkulačný vzorec.

Cena za poistenie. Môže byť platené jednorazovo, za celú dobu poistenia (jednorazové poistné) alebo v dohodnutých časových obdobiach, napr. mesačne, štvrťročne, polročne, ročne (bežné poistné).

Cena za poskytovanú poisťovaciu službu. Je kalkulovaná ako netto poistné zvýšené o príspevok na zábranu škôd, podiel režijných nákladov a zisku poisťovne v danom poistení. Viď heslo brutto poistné, kalkulované škody, kalkulačný vzorec.

cena za poistenie dohodnuté zmluvnými stranami v poistnej zmluve.

Cena za poskytovanú poisťovaciu službu.

Už ste čítali?