Poistná známka

Definícia pojmu Poistná známka v ekonomickom slovníku. Výraz Poistná známka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistná známka“

Je potvrdením o zaplatení poistného. Používa sa v prípadoch, keď nie je potrebné písomné dohodnutie – (podpisom poistnej zmluvy) pri krátkodobých poisteniach, ako napríklad pri dopravnom poistení batožín a tovarov.

Potvrdením o zaplatení poistného.