(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

poistná suma

Definícia pojmu poistná suma v ekonomickom slovníku. Výraz poistná suma sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo, Poistenie a zaistenie, Banky, Poistenie.

Definícia výrazu „poistná suma“

Dohodnutá suma vyplatená v prípade vzniku poistnej udalosti.

V poistnej zmluve dohodnutá, alebo právnym predpisom určená čiastka, do výšky ktorej poisťovacia spoločnosť poskytne poistnú náhradu. Môže sa určiť pre jednu poistnú udalosť, pre poistné udalosti v určenom období alebo ako maximálna čiastka – suma na poistné náhrady počas celého trvania poistenia (napríklad pri dožití).

Horný limit finančnej náhrady, ktorú poisťovateľ poskytne v prípade poistnej udalosti, ak sa splnia podmienky, dohodnuté v poistnej zmluve.

Je v poistnej zmluve dohodnutá, alebo právnym predpisom určená čiastka do výšky ktorej poisťovacia spoločnosť poskytne poistnú náhradu. Môže sa určiť pre jednu poistnú udalosť, pre poistné udalosti v určenom období alebo ako maximálna čiastka – suma na poistné náhrady počas celého trvania poistenia (napríklad pri dožití).

suma dohodnutá v poistnej zmluve, na základe ktorej sa určuje výška poistného plnenia v prípade vzniku poistnej udalosti.

V poistnej zmluve dohodnutá alebo právnym predpisom určená čiastka, do výšky ktorej poisťovacia spoločnosť poskytne poistnú náhradu.

Čiastka, ako riziko plnenia poisťovateľa v prípade poistnej udalosti pri poistení majetku alebo osôb.

Už ste čítali?