Poistná sadzba

Definícia pojmu Poistná sadzba v ekonomickom slovníku. Výraz Poistná sadzba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistná sadzba“

cena za jednotku poisťovacej služby. Určuje sa v absolútnych hodnotách ako poistné alebo v relatívnych hodnotách a poistné sa vypočíta zo stanoveného základu

Viď heslo poistné tarify.