(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistná rezerva

Definícia pojmu Poistná rezerva v ekonomickom slovníku. Výraz Poistná rezerva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistná rezerva“

(rezerva poistného) – Časť poistného určená v kalkulácii na krytie budúcich nárokov poisteného, prípadne na krytie mimoriadneho výskytu škôd. Obyčajne sa v poisťovacej praxi týmto pojmom označujú účelové poistné fondy, alebo aj výkyvová prirážka kalkulovaná v netto poistnom.

Už ste čítali?