Poistná politika

Definícia pojmu Poistná politika v ekonomickom slovníku. Výraz Poistná politika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistná politika“

Súbor taktických a strategických opatrení smerujúcich k dosiahnutiu proporcionálneho rozvoja poistenia v danej poisťovni, alebo na danom poistnom trhu.