(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistná náhrada

Definícia pojmu Poistná náhrada v ekonomickom slovníku. Výraz Poistná náhrada sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistná náhrada“

Suma stanovená ako poistné plnenie poisťovne za udalosť, ktorou bol v zmysle poistných podmienok postihnutý poistený alebo poškodený. Výška poistnej náhrady sa stanovuje podľa likvidačných zásad pre jednotlivé typy poistných udalostí a poistenia a v zmysle platných právnych a cenových predpisov. Pozri heslo škoda.

Suma stanovená ako poistné plnenie poisťovne za udalosť, ktorou bol v zmysle poistných podmienok postihnutý poistený, alebo poškodený. Výška poistnej náhrady sa stanovuje podľa likvidačných zásad pre jednotlivé typy poistných udalostí a poistenia a v zmysle platných právnych a cenových predpisov. Viď heslo škoda.

Suma stanovená ako poistné plnenie poisťovne za udalosť, ktorou bol v zmysle poistných podmienok postihnutý poistený, alebo poškodený.

Už ste čítali?