(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistná matematika

Definícia pojmu Poistná matematika v ekonomickom slovníku. Výraz Poistná matematika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo, Poistenie.

Definícia výrazu „Poistná matematika“

Osobitné metódy štatistiky a počtu pravdepodobnosti, slúžiace na výpočet poistných sadzieb, tarifov, úmrtnostných tabuliek a rezerv poistného.

samostatná súčasť finančnej matematiky, ktorej predmetom skúmania je kalkulácia poistného, poistných rezerv, solventnosti poisťovne, zostavovanie úmrtnostných tabuliek a odhady trendov vývoja. Používa hlavne metódy matematickej štatistiky, pravdepodobnostného počtu, zákony aritmetických a geometrických postupností a iné.

Osobitné metódy štatistiky a počtu pravdepodobnosti, slúžiace na výpočet poistných sadzieb, taríf, úmrtnostných tabuliek a rezerv poistného.

Už ste čítali?