Poistná hodnota

Definícia pojmu Poistná hodnota v ekonomickom slovníku. Výraz Poistná hodnota sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistná hodnota“

Hodnota poistenej veci, z ktorej sa vychádza pri stanovení výšky poistného.