(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistná ekonomika

Definícia pojmu Poistná ekonomika v ekonomickom slovníku. Výraz Poistná ekonomika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistná ekonomika“

Je častou ekonomiky, ktorá sa zaoberá skúmaním a vyhodnocovaním: a) ekonomiky poistenia a b) ekonomiky poisťovacieho podniku. Obe oblasti na seba úzko nadväzujú a ovplyvňujú sa. Ekonomické výsledky poisťovacieho podniku sú odrazom ekonomiky poistenia a úspešnosti poistných produktov na poistnom trhu. Efektívnosť poistenia sa zakladá už pri tvorbe poistenia, jeho sadzieb a systému riadenia poisťovacieho podniku.

Už ste čítali?