(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

poistná doložka

Definícia pojmu poistná doložka v ekonomickom slovníku. Výraz poistná doložka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „poistná doložka“

Klauzula v námornej poisťovacej politike stanovujúca, že žiadne skutočnosti poistiteľa, alebo poistné za náhradu, šetrenie a zachovanie poisteného vlastníctva nebude považované za odmietnuté, alebo odstúpené.

Už ste čítali?