(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

poistná doba

Definícia pojmu poistná doba v ekonomickom slovníku. Výraz poistná doba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo, Poistenie a zaistenie, Financie, Poistenie.

Definícia výrazu „poistná doba“

Doba trvania, na ktorú je poistenie dohodnuté. Je uvedená na poistnej zmluve.

Obdobie poistenia, ktoré je dojednané v poistnej zmluve. Može sa deliť na poistné obdobia, ktoré sú rozhodné pre platenie poistného a pre prípadnú výpoveď poistnej zmluvy. Poistným obdobím pri poistení zodpovednosti je jeden kalendárny rok. Spôsob platenia poistného a splatnosť poistného určujú všeobecné poistné podmienky.

Je doba, na ktorú bolo poistenie dohodnuté.

Časový úsek, na ktorý je dojednané poistenie a môže sa deliť na poistné obdobia.

Obdobie poistenia, ktoré je dojednané v poistnej zmluve.

Doba, na ktorú bola poistná zmluva uzatvorená.

Už ste čítali?