poistka

Definícia pojmu poistka v ekonomickom slovníku. Výraz poistka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo, Investovanie.

Definícia výrazu „poistka“

Potvrdenie o poistení

Je písomné potvrdenie poisťovateľa o uzavretí poistnej zmluvy.