Poistiteľné riziko

Definícia pojmu Poistiteľné riziko v ekonomickom slovníku. Výraz Poistiteľné riziko sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistiteľné riziko“

Riziko, ktoré môže poisťovňa v zmysle poistnotechnických podmienok prijať do poistenia.

Riziko, ktoré môže poisťovňa v zmysle daných podmienok prijať do poistenia.