(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

poistený

Definícia pojmu poistený v ekonomickom slovníku. Výraz poistený sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo, Poistenie a zaistenie, Financie, Poistenie.

Definícia výrazu „poistený“

Je to osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje.

(Poistenec) – Osoba, ktorej vzniká z titulu uzavretej poistnej zmluvy právo na poistné plnenie, bez ohľadu na to, či poistenie dojednala, alebo bola poistná zmluva dojednaná inou osobou. Je to každá osoba, ktorá bude zodpovedať za škody spôsobené prevádzkou poisteného vozidla. Teda aj vodič, ktorý nie je vlastníkom poisteného vozidla a vozidlo si len požičal. V praxi existuje široká škála prípadov, kedy vlastník vozidlo zverí jednorazovo či opakovane inej osobe (otec synovi, prarodičia vnukovi, zamestnávateľ zamestnancovi atď.).

Osoba uvedená v poistnej zmluve, ktorej vyplýva z poistenia právo na poistné plnenie ak nastane poistná udalosť, a to bez ohľadu na to, či poistenie dohodla sama alebo iná osoba (poistník).

Osoba, na ktorej majetok, život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje.

Ten, na koho sa vzťahuje poistenie zodpovednosti.

(poistenec) – Osoba, na ktorej život, smrť alebo zdravie sa poistenie vzťahuje.

Už ste čítali?