(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistenie zodpovednosti za výrobok

Definícia pojmu Poistenie zodpovednosti za výrobok v ekonomickom slovníku. Výraz Poistenie zodpovednosti za výrobok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistenie zodpovednosti za výrobok“

Druh poistenia, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie zákazníkovi, ktorý utrpel škodu používaním výrobku, ktorý vyrobil poistený a za túto zodpovedá v zmysle stanovených poistných podmienok. Ide o škody spôsobené najmä chybami v konštrukcii výrobku, nesprávnym, alebo neúplným návodom na používanie a podobne.

Už ste čítali?