(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistenie zodpovednosti za škody

Definícia pojmu Poistenie zodpovednosti za škody v ekonomickom slovníku. Výraz Poistenie zodpovednosti za škody sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistenie zodpovednosti za škody“

Vo všeobecnosti znamená, že poisťovňa preberá nároky poškodeného voči poistenému za škodu, ktorú poistený poškodenému spôsobil (napr. poistenie zodpovednosti v bežnom občianskom živote – dieťa rozbije u susedov televíziu a ak má rodič uzavreté poistenie zodpovednosti pre tieto prípady, potom poisťovňa susedovi škodu uhradí)

Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie tomu, komu poistený zodpovedá za škodu, ktorú mu spôsobil svojou činnosťou.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.