Poistenie zodpovednosti

Definícia pojmu Poistenie zodpovednosti v ekonomickom slovníku. Výraz Poistenie zodpovednosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Peniaze.

Definícia výrazu „Poistenie zodpovednosti“

Je poistenie, pri ktorom má poistený právo, aby poisťovňa za neho zaplatila škodu, ktorú on spôsobil niekomu inému (napr. pri vytopení susedov).