poistenie v redukovanom stave

Definícia pojmu poistenie v redukovanom stave v ekonomickom slovníku. Výraz poistenie v redukovanom stave sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „poistenie v redukovanom stave“

Je stav poistky, pri ktorom sa poistné neplatí – poistná čiastka je znížená (redukovaná).