(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistenie úrazu

Definícia pojmu Poistenie úrazu v ekonomickom slovníku. Výraz Poistenie úrazu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistenie úrazu“

Druh rizikového poistenia osôb, ktorým sú poistení občania proti škodám na zdraví spôsobeným náhlymi mechanickými vplyvmi pôsobiacimi zvonku. V praxi sa označuje aj ako úrazové poistenie. Najčastejšie sa vzťahuje na : pracovné úrazy, mimopracovné úrazy, všetky druhy úrazov z každodenného života.

Druh rizikového poistenia osôb, ktorým sú poistení občania proti škodám na zdraví spôsobeným úrazom. asto sa označuje aj ako úrazové poistenie.

Druh rizikového poistenia osôb, ktorým sú poistení občania proti škodám na zdraví spôsobeným úrazom.

Už ste čítali?