(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistenie pohrebu

Definícia pojmu Poistenie pohrebu v ekonomickom slovníku. Výraz Poistenie pohrebu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Poistenie pohrebu“

Druh rizikového poistenia, ktoré je dojednané na dobu neurčitú. Pri úmrtí poisteného uhrádza za vystrojiteľa pohrebu náklady spojené s pohrebom, až do výšky dohodnutej poistnej sumy.

Už ste čítali?