(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistenie domácností

Definícia pojmu Poistenie domácností v ekonomickom slovníku. Výraz Poistenie domácností sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Poistenie domácností“

Tento druh poistenia je konštruovaný ako združené poistenie súboru vecí, ktoré sa nachádzajú v domácnosti. V súvislosti s týmto poistením rozlišujeme poistenie domácnosti, v ktorej má občan trvalé bydlisko, a poistenie domácností, v ktorej býva len sporadicky (poistenie rekreačnej domácnosti).

Už ste čítali?