(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

poistenie

Definícia pojmu poistenie v ekonomickom slovníku. Výraz poistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport, Pôžičky a splátky, Poisťovníctvo, Hypotéky, Ekonomika.

Definícia výrazu „poistenie“

Zmluvné poistenie, kde sa jedna strana zaväzuje poistiť inú stranu a dať záruku voči strate alebo poškodeniu pri nepredvídanej udalosti.

je vzťah, pri ktorom poisťovňa na seba preberá záväzok, že poistenému zaplatí ujmu, ktorá mu vznikne za podmienok uvedených v poistnej zmluve. Tento záväzok sa realizuje za úplatu – poistné.

Právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému (alebo poškodenému za poisteného) poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok. Tento záväzok je realizovaný za úplatu, t. j. poistné. Poistenie je efektívna forma tvorby a prerozdeľovania peňažných zdrojov – rezerv, ktoré vykonáva špecializovaná komerčná organizácia – poisťovňa.

jeho účelom je chrániť klienta pred finančnou stratou vzniknutou na základe určite udalosti.

Právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému (alebo poškodenému za poisteného) poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok.

(Insurance) – Stávka s poisťovňou, že nastane málo pravdepodobná ale spravidla vysoko nákladná udalosť (napríklad požiar alebo úmrtie).

Ochrana klienta banky pred finančnou stratou vzniknutou na základe určite udalosti.

Už ste čítali?