Poistenec / Poistený

Definícia pojmu Poistenec / Poistený v ekonomickom slovníku. Výraz Poistenec / Poistený sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie.

Definícia výrazu „Poistenec / Poistený“

fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje.