(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistenec

Definícia pojmu Poistenec v ekonomickom slovníku. Výraz Poistenec sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistenec“

(poistený) – Osoba, ktorej vzniká z titulu uzavretej poistnej zmluvy právo na poistné plnenie, bez ohľadu na to, či poistenie dojednala, alebo bola poistná zmluva dojednaná inou osobou.

Ten, kto uzavrel s poistiteľom zmluvu o poistení zodpovednosť.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.