(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

pohyblivý ročný súčet

Definícia pojmu pohyblivý ročný súčet v ekonomickom slovníku. Výraz pohyblivý ročný súčet sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „pohyblivý ročný súčet“

Finančná a/alebo kvantitatívna hodnota určitej premennej veličiny (požiadavka, obrat, výroba) za posledných 12 mesiacov upravená pre každý mesiac pridaním k poslednému súčtu údaj na nový mesiac a odčítaním od tohto údaja číslo korešpondujúceho mesiaca minulého roka.

Už ste čítali?