pohyblivý ročný priemer

Definícia pojmu pohyblivý ročný priemer v ekonomickom slovníku. Výraz pohyblivý ročný priemer sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „pohyblivý ročný priemer“

Priemer po sebe idúcich čísiel počas 12-mesačného obdobia za každý mesiac. Priemer sa nazýva pohyblivý preto, lebo v každom novom časom úseku sa prvý mesiac vylúči a zaráta sa nový mesiac.