(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

pohyblivý priemer – vážený priemer

Definícia pojmu pohyblivý priemer – vážený priemer v ekonomickom slovníku. Výraz pohyblivý priemer – vážený priemer sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „pohyblivý priemer – vážený priemer“

Priemer po sebe idúcich čísiel v časových sériách, v ktorom sa množstvo údajov vyberá takým spôsobom, aby nebol zahrnutý vplyv ročných období a/alebo nehôd. Priemer sa nazýva pohyblivý preto, lebo v každom novom časom úseku sa prvý mesiac vylúči a zaráta sa nový mesiac.

Už ste čítali?