(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

pohotovostná zásielka

Definícia pojmu pohotovostná zásielka v ekonomickom slovníku. Výraz pohotovostná zásielka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „pohotovostná zásielka“

Zásielka vyvolaná náhlou prepravnou potrebou, napr. pri živelnej pohrome, dopravnej nehode, pri náhlej potrebe dodania deficitnej suroviny.

Už ste čítali?