(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

pohotovostná doprava

Definícia pojmu pohotovostná doprava v ekonomickom slovníku. Výraz pohotovostná doprava sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „pohotovostná doprava“

Nepravidelná doprava vyvolaná náhlou prepravnou potrebou (napr. pri živelných pohromách, dopravných nehodách, pri náhlej potrebe dodať deficitné suroviny alebo strojové súčiastky, ktorými sa dá predísť prerušeniu výrobných procesov, vzniku porúch a veľkých hospodárskych strát).

Už ste čítali?